Tilastot
16
vastused
Käytännön ajatuksia selittävästä tai ennakoivasta mallinnuksesta
asked 2010-08-04 01:19:57 UTC
4
vastused
Tilastolliset mallit huijata arkkia
asked 2010-08-04 21:39:49 UTC
4
vastused
Mikä on päätöspuiden heikko puoli?
asked 2010-08-05 15:42:44 UTC
77
vastused
Tilastovitsit
asked 2010-08-06 06:53:47 UTC
12
vastused
Kuinka minun pitäisi muuntaa ei-negatiiviset tiedot, nollat ​​mukaan lukien?
asked 2010-08-09 18:57:52 UTC
5
vastused
Miksi moninkertainen vertailu on ongelma?
asked 2010-08-09 23:03:54 UTC
5
vastused
Huolehtivatko työskentelevät tilastotieteilijät eroavaisuuksista usein ja Bayesin välillä?
asked 2010-08-13 01:09:34 UTC
5
vastused
Jos t-testi ja ANOVA kahdelle ryhmälle ovat samanarvoisia, miksi heidän oletuksensa eivät ole samanarvoisia?
asked 2010-08-13 14:41:13 UTC
7
vastused
Selviytymisanalyysityökalut Pythonissa
asked 2010-08-16 17:10:30 UTC
16
vastused
Suositeltavia kirjoja kokeilun suunnittelusta?
asked 2010-08-18 13:54:24 UTC
5
vastused
Ristivahvistus tavallisella englanniksi?
asked 2010-08-18 18:11:19 UTC
6
vastused
Mitä algoritmia käytetään lineaarisessa regressiossa?
asked 2010-08-18 18:30:32 UTC
11
vastused
Vallankumoukset tilastoissa viimeisen 50 vuoden aikana?
asked 2010-08-19 12:00:54 UTC
15
vastused
Täydelliset aineelliset esimerkit toistettavasta tutkimuksesta käyttäen R: tä
asked 2010-08-21 09:58:12 UTC
8
vastused
Missä olosuhteissa tulisi käyttää monitasoista / hierarkkista analyysiä?
asked 2010-08-22 05:22:34 UTC
5
vastused
Poissonin ja eksponentiaalijakauman suhde
asked 2010-08-25 13:33:15 UTC
10
vastused
Mikä on ero korrelaation ja yksinkertaisen lineaarisen regression välillä?
asked 2010-08-26 04:53:00 UTC
11
vastused
Kirjasuositukset monimuuttujaanalyysiä varten
asked 2010-08-28 22:08:00 UTC
6
vastused
Lähentyminen todennäköisyydessä vs. melkein varma lähentyminen
asked 2010-08-31 08:57:21 UTC
9
vastused
Mitä eroa on luottamusvälillä ja uskottavalla aikavälillä?
asked 2010-09-01 18:53:07 UTC
6
vastused
Ominaisuuden valinta "lopulliselle" mallille, kun suoritetaan ristivalidointi koneoppimisessa
asked 2010-09-02 15:25:42 UTC
3
vastused
Paras tapa esitellä satunnainen metsä julkaisussa?
asked 2010-09-03 18:50:52 UTC
7
vastused
Onko olemassa esimerkkejä siitä, että Bayesin uskottavat intervallit ovat selvästi huonompia kuin usein esiintyvät luottamusvälit
asked 2010-09-03 23:23:44 UTC
5
vastused
Selitä ero useiden regressioiden ja monimuuttujien regressioiden välillä käyttämällä mahdollisimman vähän symboleja / matematiikkaa
asked 2010-09-03 23:54:17 UTC
7
vastused
Mitkä ovat tilastojen "suuret ongelmat"?
asked 2010-09-05 09:16:30 UTC
16
vastused
Onko normaalitestaus "olennaisesti hyödytöntä"?
asked 2010-09-08 22:47:22 UTC
2
vastused
Mikä on "ydin" tavallisella englannilla?
asked 2010-09-09 05:15:08 UTC
4
vastused
Mitä viitteitä tulisi mainita tukeakseen 30 käyttöä riittävän suurena otoskokona?
asked 2010-09-10 22:07:39 UTC
14
vastused
Miksi mediaani-ikä on parempi tilasto kuin keski-ikä?
asked 2010-09-11 01:26:57 UTC
5
vastused
Tilastollinen päätelmä, kun otos "on" populaatio
asked 2010-09-13 23:35:24 UTC
11
vastused
Mitä eroa on "todennäköisyyden" ja "todennäköisyyden" välillä?
asked 2010-09-14 08:24:01 UTC
7
vastused
Kuinka hallinnoida tilastollista analyysiprojektia tehokkaasti?
asked 2010-09-21 01:39:08 UTC
5
vastused
Miksi Poisson-regressiota käytetään laskentatiedoissa?
asked 2010-09-24 00:38:40 UTC
8
vastused
Kuinka testata hypoteesi ryhmien välisistä eroista?
asked 2010-09-24 10:24:00 UTC
6
vastused
Kuinka suorittaa testi käyttämällä R: tä sen selvittämiseksi, seuraavatko tiedot normaalijakaumaa
asked 2010-09-28 13:29:33 UTC
5
vastused
Onko p-arvojen säätäminen moniregressiossa useita vertailuja varten hyvä idea?
asked 2010-09-30 19:07:56 UTC
5
vastused
Ajoitustoiminnot R: ssä
asked 2010-10-01 16:46:10 UTC
10
vastused
Kuinka opettaa opiskelijoita, jotka pelkäävät tilastoja?
asked 2010-10-02 22:06:34 UTC
11
vastused
Resursseja Markov-ketjun ja piilotettujen Markov-mallien oppimiseen
asked 2010-10-04 13:33:06 UTC
1
vastaus
Sijoitus R - laskevassa järjestyksessä
asked 2010-10-05 02:57:46 UTC
5
vastused
Paras käytäntö analysoitaessa käsittelyn jälkeistä valvontaa
asked 2010-10-10 18:04:18 UTC
9
vastused
Miksi on mahdollista saada merkittävä F-tilasto (p <.001), mutta ei-merkittävä regressori-t-testi?
asked 2010-10-13 14:40:17 UTC
7
vastused
Mikä pseudo- $ R ^ 2 $ -mitta on ilmoitettava logistisesta regressiosta (Cox & Snell tai Nagelkerke)?
asked 2010-10-13 21:12:58 UTC
7
vastused
Mistä leikata dendrogrammi?
asked 2010-10-18 02:57:55 UTC
6
vastused
Klusterointimenetelmän valinta
asked 2010-10-18 20:58:41 UTC
8
vastused
Mikä intuitiivinen selitys on olemassa keskirajalauseelle?
asked 2010-10-19 07:14:32 UTC
19
vastused
Kuinka ärsyttää tilastotuomaria?
asked 2010-10-21 00:09:32 UTC
7
vastused
Voiko ristivalidointia käyttää syy-päätelmiin?
asked 2010-10-22 20:12:03 UTC
15
vastused
Intuitiivinen selitys jakamiseen luvulla $ n-1 $ laskettaessa keskihajontaa?
asked 2010-10-24 03:04:57 UTC
5
vastused
Kendall Tau vai Spearmanin rho?
asked 2010-10-24 18:15:50 UTC
Loading...